Avfallshandtering

Alle eigedomar i Norddal kommune er omfatta av tvungen renovasjonsordning, og må betale gebyr for denne tenesta. Restavfall vert henta ein gong i per veke, og papiravfall kvar fjerde veke.

Renovasjonskalender frå ÅRIM vert sendt ut til alle husstandar. Servicetorget har også kalendar til utdeling.

Miljøstasjonane er er opne kvar veke, sjå her.

Renovasjonsgebyr

 Liste av : Renovasjon