Organisasjon

Klikk for stort bileteKarl Andre Birkhol Rådmann Karl Andre Birkhol er leiar av den kommunale administrasjonen. Han legg fram samla forslag til kommunen sin økonomiplan og budsjett. Han skal sørge for at saker som vert lagt fram for politiske utval er førebudd i administrasjonen, og skal fremme forslag til vedtak. Rådmann skal tilrettelegge for og samordne kommunen sitt overordna og langsiktige planarbeid.
 

Frå 1. juli 2018 er det ny administrativ organisering av kommunen der ein går over tilbake til flat struktur.