FirstClass, fc

FirstClass, Fc

FirstClass er skulen sin digitale samhandlingsplattform. Denne nyttar elevar og lærarar i det daglege arbeidet sitt, samt i samarbeidet mellom heim og skule.

FirstClass er ei sky-teneste og fungerer best i nedlasta versjon på PC/Mac. Hjelp til dette finn de under.
Du kan også installere ein app på mobiltelefonen din eller på nettbrettet ditt.

Programmet kan også nyttast webbasert, ved å bruke påloggingsknappen til venstre på Framsida. Denne er derimot IKKJE så brukarvennleg og sikker.

Her kan du finne hjelp til å installere programmet på eiga maskin