Norddal
 kommune

 

Skulerute
Informasjonshefte
SFO
Småskulen
Mellomsteget
Ungdomsskulen
Betre vurdering
Lenker
Arkiv

 

Google
 

 Timeplan

Logg på FirstClass
 
Hjelp 
inst.First Class   Hit Counter 
har vore innom
sida til no


 

 

Telefon: 702 58 510  Telefaks 702 58 520  E-post: valldal.skule@norddal.kommune.no 


 

Mindre aktivitet
på heimesidene for tida. Dette grunna vanskar med programmet for redigering. Vi kjem snart sterkare tilbake  ;-)       11.09.2014 .....kkhz    

Skulerute for 2014-2015
Du finn skuleruta her.                                          11.09.2014 .....kkhz

Velkomne til nytt skuleår
Då er vi godt i gang med nytt skuleår. Kjekt å møte alle elevane våre igjen. Minner om at leksehjelp, 1.-4. klasse, ikkje startar opp før i veke 35.

Oppstart SFO skuleåret 2014/-15
5. august vert første dag på SFO komande skuleår. Måndag 4. august er stengt grunna studiedag for personalet. Ver også merksam på at det vert stengt og studiedag torsdag 14. august. Alle søknader og endringar i forhold til SFO og leksehjelp skal no gjerast på nett.                        23.06.2014 .....kkhz

Søknad om SFO-plass og leksehjelp 2014/2015
Valldal skule gir tilbod om skulefritidsordning for elevar i 1.-4. klasse og til elevar med særskilte behov i 1.-7. klasse. Nytt av året er at ein no skal søkje om plass på elektronisk skjema. Ein søkjer om leksehjelp i same skjema. Søknadsfristen er 1. mars 2014. Tildelt plass gjeld for eit skuleår av gongen, det må søkjast på nytt kvart år.
HER er link til søknadsskjemaet som ligg på Norddal kommune sine nettsider, i søknadssenteret. Skulle De trenge hjelp, ta kontakt med Kristin Vangsnes Hjelme (70 25 85 12).          17.01.2014 .....kkhz

Attgløymde kle
Ved skuleslutt ligg det att ein del kle. Om De saknar noko ver snill å ta kontakt. Vi er her ut veke 27. Etter veke 34 vert resterande levert i containeren til Fretex.       20.06.2014 .....kkhz                                                                                 
"Toppen av poppen"
Kabaret 2014 går av stabelen komande helg, fredag 14. og laurdag 15. februar. HER finn du invitasjonsplakaten. Velkomne skal De vere.  13.02.2014 .....kkhz

    

Søknad om skulefri
Søknad om lengre fritak frå undervisninga – meir enn 3 dagar.
De finn skjemaet ved å gå inn på søknadssenteret, Norddal kommune sine nettsider, HER. Skjemaet har namnet ”Søknad om skulefri”. Skulle det vere behov for hjelp til utfylling kan De ta kontakt med skulen v/Liv Marit Indreeide eller Kristin Kjerstad Håseth.                17.01.2014 .....kkhz   

Juleturnering 
Siste skuledag før jul hadde ungdomsskulen si årlege juleturnering i innebandy. Vinnarar i jenteklassa vart "Xtreme dream team" (Synnøve, Anna Helen, Johanne og Kristina). Guteklassa vart vunne av team "Baby". Prisen for beste kostyme gjekk til "Legevakta".                                                13.01.2014  .....kkhz  

Sjakkturnering i ungdomsskulen

Interessa rundt sjakk har blitt veldig stor etter VM-tittelen til Magnus Carlsen. Dette gjorde at 30 ungdomsskuleelevar melde seg på sjakkturneringa "Valldal open". Turneringa har gått i matfriminutta i slutten av november og i byrjinga av desember. Fredag 13. desember var det endeleg duka for finalespel. I den svært jamne finalen vann til slutt Felix over Per-Arne. I kampen om 3. plassen vann Charlie over Anders.                               
19.12.2013 ...kkhz

No er det jul igjen
Vekene før jul er fylte med ekstra stor aktivitet. Dei største elevane har prøver og tentamenar, dei yngre juleverkstadar og øvingar til julefest, tradisjon tru. Fredag 6. desember var det 3. og 4. klasse sin dag med juleverkstad. Dei baka peparkaker og julemenn, laga nissar, stjerner, korger, filthjarte og nissebamsar. Også denne dagen var vi heldige å få hjelp frå foreldre og besteforeldre. Dette set både elevar og lærarar stor pris på. Då fekk alle hjelp rakst og slapp vente.                  16.12.2013 ..kkhz

Strikking er gøy
4. klasse har hatt strikking på programmet i haust. Læraren såg mørkt på å lære 16 elevar å strikke, men vi fekk kjempegod hjelp frå foreldre og besteforeldre. Alle 16 lærte rakt å strikke, dei som kunne litt frå før lærte seg å legge opp og felle av. Vi strikka pulsvarmarar, ein eller to. Elles vart det bamsar, troll og panneband. Eit vellukka samarbeidsprosjekt.           16.12.2013 ..kkhz

"Vårt lokalsamfunn"
Alle 5. klassingar i Norddal kommune har vore med på opplegget "Vårt lokalsamfunn". Dette er eit undervisningsopplegg frå "Ungt entrepenørskap". Det var ordførar Bjørn Inge Ruset som på ein flott måte gjennomførte dei tre øktene à 2 klokketimar. Elevane fekk lære om kva funksjonar som trengs i eit lokalsamfunn, kva skatt er for noko og kva skattepengane blir brukt til. Eit teoretisk lokalsamfunn blei laga, og dette samanlikna vi med vårt eige lokalsomfunn. Takk til ordføraren for kjekke og lærerike dagar!1                     15.11. 2013 .....kkhz

Refleksmarsj
Småskulen var heldige med veret då den årlege refleksmarsjen vart arrangert i går, onsdag 16. oktober. Dagen i dag er den "eigentlege" refleksdagen. I eit nydeleg haustver møtte små og store opp for å høyre på fin song frå småskuleelevane og kjøpe mat som foreldra hadde med seg. Kvelden vart avslutta med at alle gjekk "Bedringens veg". Der jakta dei på bokstavar som skulle bli til eit ord på ein kroppsdel. Ein aktivitet som elevane hadde gledd seg mykje til. Overskotet av pengane går til fadderbarna våre og til utstyr i snikkarboda. HER er nokre bilete til.                         17.10. 2013 .....kkhz

Fotopris til Sander
Denne veka er Sander Lødøen i London i samband med ein naturfotokonkurranse han har tatt del i. Han fekk ein super 2. plass for eit nydeleg foto av ei havørn, samt fine ord for prestasjonen. På nettsidene til nrk Møre og Romsdal kan du sjå biletet og lese meir om saka. HER kan du også sjå og lese litt på nettsida til Natural History Museum.    17.10. 2013 .....kkhz               

Munch-inspirasjon!
4. klasse har markert 150-års jubileet for Edvard Munch. Dei måla og let seg inspirere av "Skrik". HER kan du sjå fleire bilete. 04.10. 2013 .....kkhz


Uteområdet tar form

Sidan skulestart har det vore stor aktivitet for å betre uteområdet ved skulen. No går arbeidet føre seg rundt Sfo og småskulen, etter kvart også mot mellom-/og ungdomssteg. For tida vert det lagt plen og laga til ulike leike-/og aktivitetsapparat. I haustferien står asfaltering for tur. Fau kjem med informasjon om dugnadsarbeid om ikkje lenge. Håper då på positiv og god hjelp. For, som De ser - DETTE VERT BRA! 
            12.09.2013 .....kkhz

Sushi på menyen 

Denne veka var det moderne og estetisk mat på menyen. 9. klasse laga sushi i ulike variantar. Usikker på om alle var like modige når det kom til det å smake?
   12.09.2013 .....kkhz


Stortingsvalet 2013
I samband med valet sist måndag har det vore stor politisk aktivitet på skulen. Meir eller mindre alle klassar har snakka og lært om dei politiske parti og kva dei står for. Avslutningsvis hadde mellomsteget og ungdomssteget eigne "val". På ungdomssteget vart det også avvikla paneldebatt. Her var varaordførar Per Magnus Berdal til stades. Takk så mykje til han. Flotte tiltak som skapte stor aktivitet.  12.09.2013 .....kkhz

Filminnspeling i Valldal

I samband med dette fekk 10. klassingane i Valldal og Eidsdal besøk av 2 frå filmcrewet og ordførar Bjørn Inge Ruset. Her vart det fortalt om det å lage film. Deretter fekk dei vere med på filmsettet framme i dalen, då ikkje med filmaktivitet. HER kan de sjå litt meir, frå Nrk.mr.   
    12.09.2013 .....kkhz


Tur til Kulehytta
9. og 10. klasse var til fjells 28.-30. august. Teltcampen var ved Kulehytta. Turen er som ledd i kroppsøvingsfaget, under emnet friluft. Elevane lærte blant anna om pakking, overnatting og  matlaging i friluft.  I tillegg kom den fysiske delen ved turen .
Det vart også tid til dagstur til Langevatnet.     
12.09.2013 .....kkhz

Fine dagar ved fjorden
I eit nydeleg vårver, om enn med litt kjølig vind, er det fint å ferdast ved fjorden. No er tjelden på plass ved strandkanten, andeflokken sym rundt i elveosen, selja har fått småe knoppar og vi ser nokre få grøne stå strekkjer seg oppover og trassar både kulde og is. Vi ventar med iver på fleire vårteikn langs vegen vår. Her kjem bilete frå det vi fekk oppleve på turen vår.  22.04.2013 .....kkhz


"Samson & Roberto"
Dramatisering etter boka til Ingvar Ambjørnsen.
Torsdag 14. mars var mellomsteget på tur til Ålesund for å gå på teater i Arbeideren. Dette som ledd i eit tilbod frå Teateret Vårt/Barnetetaret Vårt. Vi var så heldige å få gratis skyss og billettar.
Turen starta utover etter vanleg skuledag, 14.30. Så skuledagen vart ekstra lang denne torsdagen. Oppsummert hadde vi ein kjekk tur, med ein matbit før teateret - tilbakemeldingane frå elevane er gode. Det var kjekt både på tur og teater. Link der De kan sjå meir om teaterstykket.         15.03.2013 .....kkhz

Ut på ski
For tida er elevane våre aktive ute på ski. I tillegg til allereie avvikla turar, til Høghjellane og Stordal, er det skitrening på stadion i Valldal. Vi er så heldige å ha fått gratis skitrening og skyss frå langrennsgruppa. Kvar av klassane er tiltenkt 2 økter à 2 skuletimar med eigen instruktør. Veldig kjekt - Tusen takk!
Her finn du bilete frå småskulen sin tur til Høghjellane.             15.03.2013 ..kkhz

Søknad sfo 2013/2014
Nettsida til sfo er no oppdatert, sjå lenke til venstre på sida eller gå inn HER. De finn søknadsskjema for skuleåret 2013-2014 samt skriv om og påmelding til leksehjelp for komande skuleår.     31.01.2013 ..kkhz

"Hjerte og smerte"
er tittelen på kabaret 2013. Det vert 2 framsyningar, fredag 15. og laurdag 16. februar. Fredag startar framsyninga kl. 19.00. Merk ein time tidlegare start laurdag, då kl. 18.00. Går du inn her finn du flygeblad med fullstendig informasjon.   12.02.2013 ..kkhz

Korslag 2013
På biletet ser De stolte og glade 5. klassingar som, trass sjukdom og få elevar, overbeviste og fekk besteprisen i Korslaget 2013. Publikumsprisen gjekk til 7. klasse. Alle 3 klassane viste god innsats og engasjement.  Alle klassane hadde mykje bra, både av song, dans/koreografi og kostyme. Og noko å jobbe vidare med til neste år. Sånn skal det vere. Flott innsats og ei kjekk stund!
                                                  11.02.2013 ..kkhz

 
Tusen takk!
Fredag, 1. februar fekk klassane hyggeleg besøk av Fjørå helselag v/Ellinor Ruset og Else Rødal. Dei hadde med seg gåver til skuleelevane, kvar sin fotball til dei 10. klassane. Tidlegare har vi fått hoppetau frå helselaget. Dette som ledd i å fremje helse, aktivitet og trivsel. Tusen tusen takk frå glade elevar.
                01.02.2013 ..kkhz

Askeladden - "Absence crew"
I dag, torsdag 24. januar, var vi med på ei fantastisk framsyning her på skulen; "Askeladden på nye eventyr" framført av breakdans-gruppa Absence frå Bergen. Gruppa har, blant anna, vore med i "Dansefeber" og "Norske talenter". Framsyninga var spekka av teater, humor og imponerande dans. Framsyninga er i regi av Kultursekken Møre og Romsdal.    24.01.2013 ..kkhz

 

Animasjon
"4. klasse hadde animasjonskurs i regi av Den kulturelle skulesekken, 27. - 29. november. Dei laga flippbøker, film der dei forsvann gjennom veggen og flaug i lufta, film med pappfigurar og leire. Det var Kine Aune og Linda Wintervold som heldt kurset. Alle syntest dette var kjempekjekt og lærerikt. Filmane blei veldig flotte. HER kjem bilete.             10.12.2012 ..kkhz

Crazy look
Måndag 26. november arrangerte elevrådet på ungdomsskulen Crazy look-day. Her var elevar og lærarar samla, alle flotte i fargerike og kreative kostyme. Klassane og heile lærarstaben gjekk "catwalk" til musikk - til stor jubel frå publikum. Det vart også gjort ulike kåringar. Ei kjekk stund med ein litt annan vri. 
     10.12.2012 ..kkhz

"Morgendagens klassikere"
Ungdomsskulen hadde sist veke besøk av ei utstilling. Den viste nokre av dei mest spennande stolane som er laga det siste tiåret. Saman med biletkunstnaren Heidi Rødstøl fekk elevane ta i bruk og vurdere dei enkelte designa. Design er meir enn å sitje godt, og kor godt må ein eigentleg sitje? Elevane vart kjende med korleis ein designar tenkjer når eit møbel vert til, med mellom andre spørsmål som; kva skal stolen brukast til? Kvar passar han inn? Kva er han laga av? Kven kan tenke seg å kjøpe ein slik stol? Og ikkje minst; kva slags stol kunne du tenke deg?   15.11.2012 ..kkhz

Skuggeteater
For litt sidan jobba 6. klasse skuggeteater og fredag 2. november var det klart for framsyning. Det var fadderbarna i 2. klasse som vart inviterte til å vere publikum. Nysgjerrige og spente kom dei inn i klasserommet. 2. klassingane var flinke til å sitje stille og følgde godt med på dei to forteljingane som blei vist. Først fekk dei sjå "Geitekillingen som kunne telje til ti" og deretter "Dei tre mostrene". Etter applausen å dømme var dette ein stor suksess, eller to for å seie det heilt korrekt. Her er bilete. 15.11.2012 ..kkhz

"Regnmakerne"
Skulen vår er i år ein Regnmakarskule og 4.-7. klasse er involverte klassar. Gjennom året skal dei gjennomføre ulike oppgåver som har å gjere med miljø. I tillegg er dei så heldige å få vere med på eit storslått arrangemnet i Ålesund 13. juni 2013; Regmakardag / Vennergidag. Meir om dette vil kome HER. 31.10.2012 ..kkhz

Verkar ikkje FirstClass som det skal?
Den automatiske oppdateringa til ny versjon verkar ikkje alltid. Du kan rette på dette sjølv gjennom å installere ny versjon frå denne linken: http://www.firstclass.no/Klienter/Klienter
Les instruksjonane nøye og sjå gjerne gjennom videoen på den aktuelle sida. Servernamnet du skal legge inn er
fc.skolekom.no 

Vi har fugl i fuglekassa
No kan du følgje med i spettmeisa sitt arbeid med å førebu egglegging og klekking av ungar. Vi er litt plaga med at ho tettar igjen opninga til kameraet, men håper det ikkje skjer igjen.
Her er ein link til sida. Vi har ikkje funne ei løysing utan litt reklame enno.  
19.04.2012 ..mk

Stomp i Geiranger

I dag, 16. april, var det opning av Fylkestinget i Geiranger. I høve dette var 9. klasse inviterte til å underhalde med Stomp-prosjektet sitt. HER er ein filmsnutt frå framføringa.      16.04.2012 ..kkhz

Kabaret 2012
Ein flott gjennomført kabaret med mange frammøtte begge framsyningsdagane. Stor takk til elevar, lærarar på ungdomstrinnet og i kulturskulen, til friviljuge og til foreldre som har stått på for å gjere dette til eit vellukka arrangement.  Her kan du sjå bilde og nokre videoklipp frå dei to framvisingane. Skriv inn brukarnamnet og passordet du har på First Class når du blir spurd om dette.
..01.04.12..mk

 

 

 


 

 


Ansvarleg for desse sidene er Magne Krogh. 
valldal.skule@norddal.kommune.no

Copyright © 2004 Valldal skule. Med einerett.
Revidert: August 18, 2014

Startsider:
- Startsiden
- SOL

- NRK
- Skolenettet  
- Skoleporten
- European Schoolnet
- CIA WorlsFactbook

- Veret i Valldal yr.no

Oppslag:
- Ordbok  

- Periodesystemet

Andre linkar:

- Elevinspektørene
- LUFS
- Globalskolen
- AV-senteret
   * Prosjektarbeid
   * Linkar (fag)
   * Ressurssidene
- Høgskulen i Volda
- forskning.no 
- Gruble.net
- Godøy skule
- Røyse skole
- Åmot u-skole
- Fylkesmannen M&R

Lokale linkar:
- valldalen.no
- Storfjordnytt
- Tafjordportalen
- Norddal kommune
- Dalsbygda skule 
- Eidsdal skule
- Valldal Naturoppl.
- Petrines Gjestgiveri
- Jordbærstova
- NorddalsNett