Norddal
 kommune

 

 

Google
 

 Timeplan

Logg p?FirstClass
    Hit Counter 
har vore innom
sida til no


 

 

Telefon: 702 58 510  Telefaks 702 58 520  E-post: valldal.skule@norddal.kommune.no 


 

BlimE-dansen
I dag, fredag 24. oktober, dansa elevane fr?1. til og med 7. klasse BlimE-dansen samstundes med elevar over heile landet. Her p?Nrk-super sine sider kan de lese/sj?meir. Her kjem det etterkvart ogs?video av vår dans, s? g?inn og sj?kor flinke dei er.        

24.10.2014 .....kkhz

Refleks
1. klasse har fått refleksvestar med Valldal helselag og Fjør? helselag. Vi synest det er fint at dei kan vere med ?hjelpe til med ?gjere elevane synlege ute i mørket.Tusen takk for det! I år var vi s?heldige ?f?besøk av politiet som delte ut vestane. Det var spennande ?prate med dei, prøve politijakke og ikkje minst studere politibilen.                              24.10.2014 .....kkhz

Besøk av el.tilsyn og brannvesen
Torsdag 16. oktober hadde 6. klasse besøk av ein person fr? el.tilsynet og 2 brannmenn fr?Ålesund Brannvesen. Vi lærte mykje om kva vi skal gjere for ?unng?brann. Elevane fekk i oppgåve ?sjekke korleis stoda er heime når det gjeld førebygging. I tillegg f?til minst ei årleg brannøving i heimen. Sist fekk dei ogs?prøve seg p? ?slokke brann ute p?skuleplassen. Elevane var ivrige både ? fortelje og høyre p? Takk for besøket!                                            17.10.2014 .....kkhz

Feil i skuleruta
Gjer merksam p?ein feil i skuleruta i det heimsende  informasjonsheftet. Her står det at 1. mai 2015 fell p?ein torsdag. 1. mai 2015 er ein FREDAG. Dette er no retta opp i heftet som er linka til her p?nettsidene.  15.10.2014 .....kkhz

Oppstart symjeundervisning
Denne veka starta symjeundervisninga att. Vi held p?ut veke 11, 2015.  15.10.2014 .....kkhz


Land Art   
8. klasse er ferdig med første oppgåva si i Kunst og handverk. D?skulle dei gruppevis planlegge og lage eit naturbilde, eit Land Art-bilde. Dei jobba svært godt og resultata vart svært dekorative. Her ser De 2 fine døme. 15.10.2014 .....kkhz

Flott tur til Herdalen
29. august var 3. og 4. klasse p?tur til Herdalen. Elevane fekk kose med geiter, hestar og kyr. Dyra var svært tolmodige og likte ?bli klappa. Nokre vart ogs? mjølka. Vi fekk ogs?litt informasjon fr?Åshild Dale og fekk smaksprøver av ostar og geitekarameller. Det var sjølvsagt stas ?f? røre i karamellgryta.         15.10.2014 .....kkhz

Velkomne til nytt skuleår
D?er vi godt i gang med nytt skuleår. Kjekt ?møte alle elevane våre igjen. Minner om at leksehjelp, 1.-4. klasse, ikkje startar opp før i veke 35.

Oppstart SFO skuleåret 2014/-15
5. august vert første dag p?SFO komande skuleår. Måndag 4. august er stengt grunna studiedag for personalet. Ver ogs?merksam p?at det vert stengt og studiedag torsdag 14. august. Alle søknader og endringar i forhold til SFO og leksehjelp skal no gjerast p?nett.                        23.06.2014 .....kkhz

Søknad om SFO-plass og leksehjelp 2014/2015
Valldal skule gir tilbod om skulefritidsordning for elevar i 1.-4. klasse og til elevar med særskilte behov i 1.-7. klasse. Nytt av året er at ein no skal søkje om plass p?elektronisk skjema. Ein søkjer om leksehjelp i same skjema. Søknadsfristen er 1. mars 2014. Tildelt plass gjeld for eit skuleår av gongen, det m?søkjast p?nytt kvart år.
HER er link til søknadsskjemaet som ligg p?Norddal kommune sine nettsider, i søknadssenteret. Skulle De trenge hjelp, ta kontakt med Kristin Vangsnes Hjelme (70 25 85 12).          17.01.2014 .....kkhz                                                                                  
"Toppen av poppen"
Kabaret 2014 går av stabelen komande helg, fredag 14. og laurdag 15. februar. HER finn du invitasjonsplakaten. Velkomne skal De vere.  13.02.2014 .....kkhz

Søknad om skulefri
Søknad om lengre fritak fr?undervisninga ?meir enn 3 dagar.
De finn skjemaet ved ?g?inn p?søknadssenteret, Norddal kommune sine nettsider, HER. Skjemaet har namnet ”Søknad om skulefri? Skulle det vere behov for hjelp til utfylling kan De ta kontakt med skulen v/Liv Marit Indreeide eller Kristin Kjerstad Håseth.                17.01.2014 .....kkhz   

Juleturnering 
Siste skuledag før jul hadde ungdomsskulen si årlege juleturnering i innebandy. Vinnarar i jenteklassa vart "Xtreme dream team" (Synnøve, Anna Helen, Johanne og Kristina). Guteklassa vart vunne av team "Baby". Prisen for beste kostyme gjekk til "Legevakta".                                                13.01.2014  .....kkhz  

No er det jul igjen
Vekene før jul er fylte med ekstra stor aktivitet. Dei største elevane har prøver og tentamenar, dei yngre juleverkstadar og øvingar til julefest, tradisjon tru. Fredag 6. desember var det 3. og 4. klasse sin dag med juleverkstad. Dei baka peparkaker og julemenn, laga nissar, stjerner, korger, filthjarte og nissebamsar. Ogs?denne dagen var vi heldige ?f?hjelp fr?foreldre og besteforeldre. Dette set både elevar og lærarar stor pris p? D? fekk alle hjelp rakst og slapp vente.                  16.12.2013 ..kkhz

Refleksmarsj
Småskulen var heldige med veret d?den årlege refleksmarsjen vart arrangert i går, onsdag 16. oktober. Dagen i dag er den "eigentlege" refleksdagen. I eit nydeleg haustver møtte sm?og store opp for ?høyre p?fin song fr? småskuleelevane og kjøpe mat som foreldra hadde med seg. Kvelden vart avslutta med at alle gjekk "Bedringens veg". Der jakta dei p? bokstavar som skulle bli til eit ord p?ein kroppsdel. Ein aktivitet som elevane hadde gledd seg mykje til. Overskotet av pengane går til fadderbarna våre og til utstyr i snikkarboda. HER er nokre bilete til.                         17.10. 2013 .....kkhz

Fotopris til Sander
Denne veka er Sander Lødøen i London i samband med ein naturfotokonkurranse han har tatt del i. Han fekk ein super 2. plass for eit nydeleg foto av ei havørn, samt fine ord for prestasjonen. P?nettsidene til nrk Møre og Romsdal kan du sj?biletet og lese meir om saka. HER kan du ogs?sj?og lese litt p?nettsida til Natural History Museum.    17.10. 2013 .....kkhz               

Munch-inspirasjon!
4. klasse har markert 150-års jubileet for Edvard Munch. Dei måla og let seg inspirere av "Skrik". HER kan du sj?fleire bilete. 04.10. 2013 .....kkhz


Uteområdet tar form

Sidan skulestart har det vore stor aktivitet for ?betre uteområdet ved skulen. No går arbeidet føre seg rundt Sfo og småskulen, etter kvart ogs? mot mellom-/og ungdomssteg. For tida vert det lagt plen og laga til ulike leike-/og aktivitetsapparat. I haustferien står asfaltering for tur. Fau kjem med informasjon om dugnadsarbeid om ikkje lenge. Håper d?p?positiv og god hjelp. For, som De ser - DETTE VERT BRA! 
            12.09.2013 .....kkhz

Sushi p?menyen 

Denne veka var det moderne og estetisk mat p?menyen. 9. klasse laga sushi i ulike variantar. Usikker p?om alle var like modige når det kom til det ?smake?
   12.09.2013 .....kkhz


Stortingsvalet 2013
I samband med valet sist måndag har det vore stor politisk aktivitet p?skulen. Meir eller mindre alle klassar har snakka og lært om dei politiske parti og kva dei står for. Avslutningsvis hadde mellomsteget og ungdomssteget eigne "val". P?ungdomssteget vart det ogs? avvikla paneldebatt. Her var varaordførar Per Magnus Berdal til stades. Takk s?mykje til han. Flotte tiltak som skapte stor aktivitet.  12.09.2013 .....kkhz

Filminnspeling i Valldal

I samband med dette fekk 10. klassingane i Valldal og Eidsdal besøk av 2 fr?filmcrewet og ordførar Bjørn Inge Ruset. Her vart det fortalt om det ?lage film. Deretter fekk dei vere med p?filmsettet framme i dalen, d?ikkje med filmaktivitet. HER kan de sj?litt meir, fr?Nrk.mr.   
    12.09.2013 .....kkhz

Ut p?ski
For tida er elevane våre aktive ute p?ski. I tillegg til allereie avvikla turar, til Høghjellane og Stordal, er det skitrening p?stadion i Valldal. Vi er s?heldige ?ha fått gratis skitrening og skyss fr? langrennsgruppa. Kvar av klassane er tiltenkt 2 økter ?2 skuletimar med eigen instruktør. Veldig kjekt - Tusen takk!
Her finn du bilete fr? småskulen sin tur til Høghjellane.             15.03.2013 ..kkhz

Korslag 2013
P?biletet ser De stolte og glade 5. klassingar som, trass sjukdom og f?elevar, overbeviste og fekk besteprisen i Korslaget 2013. Publikumsprisen gjekk til 7. klasse. Alle 3 klassane viste god innsats og engasjement.  Alle klassane hadde mykje bra, både av song, dans/koreografi og kostyme. Og noko ?jobbe vidare med til neste år. Sånn skal det vere. Flott innsats og ei kjekk stund!
                                                  11.02.2013 ..kkhz

 
Tusen takk!
Fredag, 1. februar fekk klassane hyggeleg besøk av Fjør?helselag v/Ellinor Ruset og Else Rødal. Dei hadde med seg gåver til skuleelevane, kvar sin fotball til dei 10. klassane. Tidlegare har vi fått hoppetau fr?helselaget. Dette som ledd i ?fremje helse, aktivitet og trivsel. Tusen tusen takk fr?glade elevar.
                01.02.2013 ..kkhz

Askeladden - "Absence crew"
I dag, torsdag 24. januar, var vi med p?ei fantastisk framsyning her p?skulen; "Askeladden p?nye eventyr" framført av breakdans-gruppa Absence fr?Bergen. Gruppa har, blant anna, vore med i "Dansefeber" og "Norske talenter". Framsyninga var spekka av teater, humor og imponerande dans. Framsyninga er i regi av Kultursekken Møre og Romsdal.    24.01.2013 ..kkhz

Crazy look
Måndag 26. november arrangerte elevrådet p?ungdomsskulen Crazy look-day. Her var elevar og lærarar samla, alle flotte i fargerike og kreative kostyme. Klassane og heile lærarstaben gjekk "catwalk" til musikk - til stor jubel fr?publikum. Det vart ogs?gjort ulike kåringar. Ei kjekk stund med ein litt annan vri. 
     10.12.2012 ..kkhz

Skuggeteater
For litt sidan jobba 6. klasse skuggeteater og fredag 2. november var det klart for framsyning. Det var fadderbarna i 2. klasse som vart inviterte til ?vere publikum. Nysgjerrige og spente kom dei inn i klasserommet. 2. klassingane var flinke til ?sitje stille og følgde godt med p?dei to forteljingane som blei vist. Først fekk dei sj?"Geitekillingen som kunne telje til ti" og deretter "Dei tre mostrene". Etter applausen ?dømme var dette ein stor suksess, eller to for ?seie det heilt korrekt. Her er bilete. 15.11.2012 ..kkhz

Vi har fugl i fuglekassa
No kan du følgje med i spettmeisa sitt arbeid med ?førebu egglegging og klekking av ungar. Vi er litt plaga med at ho tettar igjen opninga til kameraet, men håper det ikkje skjer igjen.
Her er ein link til sida. Vi har ikkje funne ei løysing utan litt reklame enno.  
19.04.2012 ..mk

Stomp i Geiranger

I dag, 16. april, var det opning av Fylkestinget i Geiranger. I høve dette var 9. klasse inviterte til ?underhalde med Stomp-prosjektet sitt. HER er ein filmsnutt fr?framføringa.      16.04.2012 ..kkhz

Kabaret 2012
Ein flott gjennomført kabaret med mange frammøtte begge framsyningsdagane. Stor takk til elevar, lærarar p?ungdomstrinnet og i kulturskulen, til friviljuge og til foreldre som har stått p? for ?gjere dette til eit vellukka arrangement.  Her kan du sj?bilde og nokre videoklipp fr?dei to framvisingane. Skriv inn brukarnamnet og passordet du har p?First Class når du blir spurd om dette.
..01.04.12..mk

 

 

 


 

 


Ansvarleg for desse sidene er Magne Krogh. 
valldal.skule@norddal.kommune.no

Copyright ?2004 Valldal skule. Med einerett.
Revidert: December 21, 2014